Part 2

I Part2 förhåller sig Trion Anlipo till det slutna rummet.Det rent fysiska rummet där kvinnan rör sig till synens mållöst utan direkt riktning men med en drivkraft och energi , såväl som till den slutna tanken, den oemotsagda tanken, den outtalade.

Trion baserar Part2 på samtal konstnärerna emellan.
Lisa Jacobsson, Anna Eklund och Pontus Johansson kommer från ursprungligen från Linköping där de växte upp tillsammans.
Anna Eklund utbildade sig på Balettakademien i Stockholm, Lisa Jacobsson på Artisten i Göteborg och Pontus Johansson på Fotohögskolan i Göteborg.
Idag arbetar Anna Eklund i Växjö och Lisa Jacobsson och Pontus Johansson i Göteborg.